Home Databanken VTB

Houter, Jan. Al zwerf ik op de baren ... Vlielandse zeevaarders van eind 16de tot eind 19de eeuw. Braan : Het Wereldvenster, 1978. 51 p.
ISBN 90 293 9657 1

signatuur
9309
c2
Vlieland

trefwoorden
sage(Nederland, Friesland) (27-32)
volksverhaal
Wanda
voorspelling
moord

auteur
Houter, Jan