Home Databanken VTB

Albers, Ineke. De dorsvloer van de Jebusiet : de betekenis van heiligdommen in de westerse cultuur. Zoetermeer : Meinema, 2009. 264 p.
ISBN 9789021141923

signatuur
3910
11.2
Albers

trefwoorden
heilige plaats
genezing
wonder
bedevaart

auteur
Albers, Ineke