Home Databanken VTB

Benthem, Henk van. Sint-Nicolaasliederen. Van de heilige Nicolaas naar de folklore van Sinterklaas aan de hand van liederen. in: Sinterklaas verklaard. Red. Willem Koops, Madelon Pieper, Eugenie Boer. 86-91. Amsterdam : SWP, 2009. 94 p.
ISBN 978 90 8850 058 9

signatuur
3940
2.1 5-12
Sinterklaas

trefwoorden
kinderlied(Nederland)
Sinterklaas
St. Nicolaas

auteur
Benthem, Henk van