Home Databanken VTB

Koop, O. Oude kerstliederen : van eenvoudige begeleiding voorzien ten gebruike bij het piano-onderwijs en in den huiselijken kring. 10e dr.. Amsterdam : Alsbach, [s.a.]. 7 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3978
4.9 c 20e
Koop

trefwoorden
kerstlied(Nederland)

auteur
Koop, O.