Home Databanken VTB

Webers, Hans, Evelyn Dam. Jan de Roos : Excellentie De Roos, Staatszanger, Keizer aller zangers, Ridder in de Kouseband, 's Werelds grootste stem
+ CD. [Leek] : Webers Media Groep, [2009]. 139 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3978
10 c 20e
Webers

trefwoorden
Roos, Jan de(Nederland)
straatlied
straatzanger

auteur
Webers, Hans, Evelyn Dam