Home Databanken VTB

Poortman, J. Drentse sagen, legenden en volksverhalen
Overdr. uit Drente: een handboek voor het kennen van het Drentse leven in voorbije eeuwen. Red. J. Poortman. Dl. 2. 205-256. Meppel : Boom, [1951]. p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3989
c
Poortman

trefwoorden
mirakel(Nederland, Drente)
student
moord
St. Nicolaas
witte wieven
hunebed

auteur
Poortman, J.