Home Databanken VTB

Poortman, J. Drentse sagen, legenden en volksverhalen
Overdr. uit Drente: handboek voor het kennen van het Drentse leven in voorbije eeuwen. Red. J. Poortman. Dl. 2. 205-256. Meppel : Boom, [1951]. p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3989
c
Poortman

trefwoorden
moord(Nederland, Drente)
kruis
duivel
Batinge, juffer van
man
vrouw

auteur
Poortman, J.