Home Databanken VTB

Poortman, J. De Drentse volksaard
Overdr. uit Drente: handboek voor het kennen van het Drentse leven in voorbije eeuwen. Red. J. Poortman. Dl. 2. p. 141-209. Meppel : Boom, [1951]. p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3905
X c3
Poortman

trefwoorden
volkskarakter(Nederland, Drente)
identiteit
religiositeit
lied (160-161)
zingen
arbeid

auteur
Poortman, J.