Home Databanken VTB

Handlieding foar geakunde. Geakundich Wurkforbân Fryske Akademy. Red. komm. J.J. Kalma, S.J. van der Molen, M. Wiegersma
Ook verschenen It beaken 13:1-3 (1951). Assen : Van Gorcum, [1951]. 99 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3900
III.3
Handlieding

trefwoorden
etnologie(Nederland, Friesland)
volkskunde