Home Databanken VTB

Gast, Cees de. Het 'Varia-cahier' van Henrik van Meiresonne (Veen 1868-1918). In: Historische reeks Land van Heusden en Altena:

Opgetekend 1884-1888, bevat raadsels, spreueken, feestzangen en liedjes, anecdoten

signatuur
H 057

trefwoorden
lied(Nederland)
raadsel
spreuk
anecdote

auteur
Gast, Cees de