Home Databanken VTB

Becker, Meet, Onno Boonstra. Tussen historie, recreatie en stadspromotie. Stadsrechtenvieringen in Gelderland. In: Gelders erfgoed: nr. 3 (2009) 2-5

Motieven om stadsjubilea te vieren

signatuur
G 073

trefwoorden
jubileum(Nederland)
stad
stadsrechtenviering
identiteit
optocht
toerisme

auteur
Becker, Meet, Onno Boonstra