Home Databanken VTB

Great Swedish fairy tales. Sel. Elsa Olenius. Elsa Beskow ... [et al.] 2e dr.
1e dr. 1973
Oorspr. titel en uitg. John Bauers sagovärld : en vandring bland tomtar och troll, riddare och prinsessor tillsammans med några av våra främsta sagodiktare. Stockholm: Bonnier, 1966
. London : Chatto & Windus, 1974. x, 238 p.
ISBN 0 7011 5022 x

signatuur
3987
s4
Great

trefwoorden
sprookje(Zweden)
volksverhaal