Home Databanken VTB

Wensma-Klaasen, Anna. Grootmoeder komt sprookjes vertellen : verhaaltjes, versjes en liedjes. Amsterdam : Meulenhoff, [1915]. 111 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3978
3.1 c 20e
Wensma

trefwoorden
volksverhaal(Nederland)
sprookje
lied
kinderlied

auteur
Wensma-Klaasen, Anna