Home Databanken VTB

Dibbits, Hester. Het Meertens Instituut als onderzoeks- en documentatie-instelling. In: Archievenblad: 113:7 (2009) 16-19, 21

signatuur
A 065

trefwoorden
Meertens Instituut(Nederland)
volkskunde
etnologie

auteur
Dibbits, Hester