Home Databanken VTB

Haas, F. de, B. Paasman. J.F. Martinet en de achttiende eeuw: in ijver en overzadelijken lust om te leeren. Zutphen : Walburg pers/Ver.vrienden v.d stedelijke musea., 1987. 79 p.
ISBN 90 6011 549 X

Levensbeschrijving; de verspreiding van Verlichtingsideen o.m. door genootschappen

signatuur
3900
XIII.3 c
Haas

trefwoorden
Verlichting(1700-1800, Nederland, Gelderland, Zutphen)
Martinet, J.F.
natuur
opvoeding
genootschap
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen

auteur
Haas, F. de, B. Paasman