Home Databanken VTB

De leeuwerk : nationale zangbundel voor Roomsch Nederland. Samenst. Centrale Commissie van de Federatie der Hoofdbestuurderen van de R.K. Vereenigingen voor Volkszang in het Aartsbisdom Utrecht en de bisdommen Haarlem, 's-Hertogenbosch, Breda en Roermond. Amsterdam : Federatie R.K. Vereenigingen voor Volkszang, 1916. 143 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3978
1 c 20e
Leeuwerk

trefwoorden
lied(Nederland)