Home Databanken VTB

Klerk, Albert de, Jan Mul, Herman Strategier. Ons volkslied : Nederlandsche liederen uit Noord en Zuid om te zingen en te
spelen
Facsimile-uitgave van 1e druk 1945
3 dln in één band. Haarlem : De Toorts, 1980. 191 p.
ISBN 90 6020 312 7

signatuur
3978
1 c 20e
Ons

trefwoorden
lied(Nederland)

auteur
Klerk, Albert de, Jan Mul, Herman Strategier