Home Databanken VTB

Bungenberg de Jong, R., I. Sillevis-Stants. Padvindsters liederenbundel. 3e dr.. Den Haag : "De Gilde-Winckel" van het Nederlandsche Padvindsters Gilde, [1946]. 160 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3978
8.2 c 20e
Bungenberg

trefwoorden
lied(Nederland)
padvinderij

auteur
Bungenberg de Jong, R., I. Sillevis-Stants