Home Databanken VTB

Meyer, Maurits de. Vlaamsche sprookjesthema's in het licht der Romaanse en Germaanse kultuurstromingen. Leuven : Vlaamsche drukkerij, 1942. 190 p.

signatuur
3984
IV.1
Meyer

trefwoorden
AT1535 (p.133-163)
AT 1696 (p.164-184)
AT555 (p.103-111)
AT 301 (p.20-38)
sprookje
volksverhaal

auteur
Meyer, Maurits de