Home Databanken VTB

Knipselkrant 1997. Utrecht : Nederlands Centrum voor Volkscultuur, 1997. [190] p.
ISBN ontbreekt

Knipsels over aktiviteiten: tentoonstellingen, lezingen, interviews over diverse onderwerpen

signatuur
3900
V c
NCV

trefwoorden
millennium(Nederland)
eeuwwisseling
erfgoed
volkscultuur
kermis
St. Maarten