Home Databanken VTB

De c-factor van Nederland : Hoe calvinistisch zijn wij? Lodewijk Dros ... [et al.]. Kampen : Ten Have, 2009. 111 p.
ISBN 978 90 259 5995 1

signatuur
3905
2.4
Factor

trefwoorden
protestant(Nederland)
calvinisme
identiteit
stereotype
religiositeit