Home Databanken VTB

Griend, Aart van de. Psychosofia. Een spirituele levensbeschouwing. in: Nieuwe religiositeit in Nederland : gevalstudies en beschouwingen over alternatieve religieuze activiteiten. Red. Frans Jespers. 159-184. Budel : Damon, 2009. 254 p.
ISBN 978 90 5573 902 8

signatuur
3910
III
Nieuwe

trefwoorden
religiositeit(Nederland)
spiritualiteit
New Age
nieuwe religieuze beweging

auteur
Griend, Aart van de