Home Databanken VTB

Raedts, Peter. DAmsterdam: de Heilige Stede, 1345. Ommegangen en mirakelen. in: Plaatsen van herinnering : Nederland van prehistorie tot Beeldenstorm. Red. Herman Pleij, Wim Blockmans. 290-301. Amsterdam : Bert Bakker, 2007. 563 p.
ISBN 9789035129894

signatuur
3900
XIII.2
Plaatsen

trefwoorden
bedevaart(Nederland, Noord-Holland, Amsterdam)
mirakel
wonder
Stille Omgang

auteur
Raedts, Peter