Home Databanken VTB

Mostert, Marco. Dokkum: 754, Bonifatius vermoord. De kerstening van het noorden. in: Plaatsen van herinnering : Nederland van prehistorie tot Beeldenstorm. Red. Herman Pleij, Wim Blockmans. 86-97. Amsterdam : Bert Bakker, 2007. 563 p.
ISBN 9789035129894

signatuur
3900
XIII.2
Plaatsen

trefwoorden
St. Bonifatius(Nederland, Friesland, Dokkum)
bedevaart
bron
genezing
wonder
identiteit

auteur
Mostert, Marco