Home Databanken VTB

Smulders, Erik, Anne Welten, Rob Plumm. Religie binnen stedelijk beleid. Den Haag : Kenniscentrum voor Grote Steden/Kennisnet Integratiebeleid en Etnische Minderheden, 2005. 66 p.
ISBN 978 90 77389 33 1

signatuur
3920
2 c
Smulders

trefwoorden
religiositeit(Nederland)

auteur
Smulders, Erik, Anne Welten, Rob Plumm