Home Databanken VTB

Scherven & geluk : huwelijksserviezen in Nederland. Red. Mickey Six-de Rooij ... [et al.]
Uitg. bij tentoonstelling
. Leeuwarden : Keramiekmuseum Princessehof, 2009. 129 p.
ISBN 90 71588 40 2

signatuur
3945
3.2 c
Scherven

trefwoorden
servies(Nederland)
huwelijk
geschenk
huishouden