Home Databanken VTB

Tonnaer, Clemon. Catholici non legunt : de Katholieke Centrale Vereniging voor Lectuurvoorziening in Nederland (1951-1968) tussen ideaal en werkelijkheid. Den Haag : NBLC Vereniging van Openbare Bibliotheken , 2000. 60 p.
ISBN 90 5483 213 4

signatuur
3981
I
Tonnaer

trefwoorden
lezen(Nederland)
katholiek
identiteit
religiositeit
bibliotheek

auteur
Tonnaer, Clemon