Home Databanken VTB

Zitkala-Sa . Old Indian legends. Boston [etc.] : Ginn, 1901. 165 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3989
x4
Zitkala-Sa

trefwoorden
volksverhaal(Verenigde Staten)
sage
Indiaan

auteur
Zitkala-Sa