Home Databanken VTB

Thijs, Alfons K.L. Den lustelijcken mey. Het incipit van een populair lied gerecycleerd tot titel van een devotieboekje door Paulus Fabri (Brussel, 1600). In: Volkskunde: 110:2 (2009) 137-157

signatuur
V 260

trefwoorden
lied
devotie
Fabri, Paulus
meilied
geestelijk lied

auteur
Thijs, Alfons K.L.