Home Databanken VTB

Geurts, J. Verkroetwieje in Belfeld. In: Jaarboek heemkundevereniging Maas Swalmdal: 7 (1987) 89-93

beschrijving van processie tgv Maria ten hemelopneming, met kruidwis, schutterij, erebogen etc.

signatuur
J 020

trefwoorden
bezwering(Nederland, Limburg, Belfeld)
bliksem
kruidwis
Maria Hemelvaart
processie
O.L.V.

auteur
Geurts, J.