Home Databanken VTB

Sliggers, Bert. De exotische mens als amusement. Levende tentoonstellingsobjecten in Nederland. in: De exotische mens : andere culturen als amusement. Red. Patrick Allegaert, Bert Sliggers
Tentoonstellingscatalogus Teylers Museum, Haarlem, Museum Dr. Guislain, Gent. 8-35. Tielt : Lannoo, 2009. 175 p.
ISBN 978 90 209 82 89 3

signatuur
3905
2.2
Exotische

trefwoorden
vermaak(Nederland)
vreemde
tentoonstelling
wilde
dwerg
neger

auteur
Sliggers, Bert