Home Databanken VTB

Margry, Peter Jan. Persoonlijke altaren en private heiligdommen. De creatie van sacrale materiële cultuur als resultante van geïndividualiseerde religiositeit.
Overdr. uit Materieel christendom : religie en materiële cultuur in West-Europa. Red. Arie L. Molendijk. 51-78. Hilversum : Verloren, 2003. 320 p.
ISBN 90 6550 746 9

signatuur
3920
2.4
Materieel

trefwoorden
religiositeit
devotionalia
heilige plaats
gedenkplaats
altaar
New Age

auteur
Margry, Peter Jan