Home Databanken VTB

Witteveen, Tobias Andreas Maria. Overheid en nieuwe religieuze bewegingen
Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen

. 's-Gravenhage : Staatsuitgeverij, 1984. vii, 320 p.
ISBN 90 12 0464 9

signatuur
3910
III
Witteveen

trefwoorden
religiositeit(Nederland)
nieuwe religieuze beweging
sekte

auteur
Witteveen, Tobias Andreas Maria