Home Databanken VTB

Hoekstra, Hanneke. Het hart van de natie : morele verontwaardiging en politieke verandering in Nederland 1870-1919. Amsterdam : Wereldbibliotheek, 2005. 237 p.
ISBN 978 90 284 2026 6

signatuur
3900
XIII.4 c
Hoekstra

trefwoorden
disciplinering(Nederland)
beschavingsoffensief
zedelijkheid
vereniging
moraal
religiositeit

auteur
Hoekstra, Hanneke