Home Databanken VTB

Linde, Maarten van der. Het visioen van Eijkman : Dr. J. Eijkman, de Amsterdamsche Maatschappij voor Jongemannen en de vernieuwing van Nederland 1892-1945. Hilversum : Verloren, 2003. 457 p.
ISBN 90 6550 764 7

signatuur
3920
5.6 c
Linde

trefwoorden
vereniging(Nederland)
religiositeit
jongeren
vrijetijdsbesteding

auteur
Linde, Maarten van der