Home Databanken VTB

Hoegaerts, Josephine. De vriend van ieder kind? Sinterklaas en de katholieke huisvader in het negentiende-eeuwse Vlaanderen. In: Trajecta: 17:3 (2008) 314-334

De plaats van het Sinterklaasfeest in het ideaal van de burgerlijke huiselijkheid en het katholieke huisgezin

signatuur
T 087

trefwoorden
Sinterklaas(Belgie)
katholiek
St. Nicolaas
gezin
huiselijkheid

auteur
Hoegaerts, Josephine