Home Databanken VTB

Langen, Petra van. Muziek, religie en katholieke identiteit. Visies op katholieke kerkmuziek in Nederland 1850-1867. In: Trajecta: 17:3 (2008) 291-313

Zichtbaar maken van proces dat aan de vorming van de katholieke identiteit ten grondslag ligt.

signatuur
T 087

trefwoorden
katholiek(Nederland)
kerkmuziek
geestelijk lied
lied
identiteit

auteur
Langen, Petra van