Home Databanken VTB

Moolenbroek, Jaap van. Openbaringen en hersenschimmen. Omgang met terugkerende doden in gemeenschappen van de Moderne Devotie in de vijftiende eeuw. In: Trajecta: 17:3 (2008) 257-290

De herkomst van de vertellingen over verschijnende doden in broeder- en zusterboeken, de vertellers zijn zowel mannen als vrouwen, en behoren eerder tot de elite dan tot de minder geletterden.

signatuur
T 087

trefwoorden
dode(Nederland)
terugkerende dode
revenant
volksverhaal
genadeteken

auteur
Moolenbroek, Jaap van