Home Databanken VTB

Hichtum, Nienke van. Het wereldsprookjesboek : sprookjes en vertellingen uit vele verre landen
Deel III, IV. Utrecht : De Haan, [1928]. 56, 56 , 8 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3987
a
Hichtum

trefwoorden
volksverhaal
sprookje

auteur
Hichtum, Nienke van