Home Databanken VTB

Sprookjes van H.C. Andersen : werelduitgave bevattende zestien van zijn mooiste sprookjes. 4e verm. dr. Deel 2. Amsterdam : Scheltema & Holkema, [s.a.]. 144, [8] p.
ISBN onbreekt

signatuur
3987
s1
Andersen

trefwoorden
volksverhaal
sprookje
Andersen, H.C.