Home Databanken VTB

Bijleveld, Nikolaj. Voor God, volk en vaderland : de plaats van de hervormde predikant binnen de nationale eenwordingsprocessen in Nederland in de eerste helft van de negentiende eeuw
Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen
. Delft : Eburon, 2007. 224 p.
ISBN 9789059722095

signatuur
3905
2.1
Bijleveld

trefwoorden
protestant(Nederland)
dominee
predikant
identiteit
nationalisme
civil religion

auteur
Bijleveld, Nikolaj