Home Databanken VTB

Heide, Dirk van der. Schimpnamen van Drenthe. Bedum : Profiel, 2000. 71 p.
ISBN 90 5294 214 5

signatuur
3996
c3
Heide

trefwoorden
schimpnaam(Nederland, Drente)
scheldnaam
bijnaam
volksverhaal

auteur
Heide, Dirk van der