Home Databanken VTB

Heide, Dirk van der. Schimpnamen van Friesland. Bedum : Profiel, 2001. 143 p.
ISBN 90 5294 236 6

signatuur
3996
c2
Heide

trefwoorden
schimpnaam(Nederland, Friesland)
scheldnaam
bijnaam
volksverhaal
sage
anecdote

auteur
Heide, Dirk van der