Home Databanken VTB

Heide, Dirk van der. Schimpnamen van Overijssel. Bedum : Profiel, 2005. 69 p.
ISBN 90 5294 302 8

signatuur
3996
c5
Heide

trefwoorden
schimpnaam(Nederland, Overijssel)
scheldnaam
bijnaam
grap
anecdote

auteur
Heide, Dirk van der