Home Databanken VTB

Heide, Dirk van der. Schimpnamen van Limburg. Bedum : Profiel, 2004. 104 p.
ISBN 90 5294 303 6

signatuur
3996
c11
Heide

trefwoorden
schimpnaam(Nederland, Limburg)
scheldnaam
bijnaam
sage
volksverhaal
kabouter

auteur
Heide, Dirk van der