Home Databanken VTB

Heide, Dirk van der. Schimpnamen van Zeeland. Bedum : Profiel, 2004. 104 p.
ISBN 90 5294 307 9

signatuur
3996
c9
Heide

trefwoorden
schimpnaam(Nederland, Zeeland)
scheldnaam
bijnaam
volksverhaal
grap
anecdote

auteur
Heide, Dirk van der