Home Databanken VTB

Frieslands verleden verkend; problemen, methoden en onderzoek met betrekking tot de Friese geschiedenis na 1750. Red. J. Frieswijk, L.G. Jansma, Y.B. Kuiper, A.W. Niemeijer. Leeuwarden : Fryske Akademy, 1987. p.
ISBN 90 6171 668 3

Regionale geschiedschrijving, regionaal sociaal-economisch onderzoek, toepassing van sociografie, diverse soorten bronnen; onderzoek naar elites; religieuze en levensbeschouwelijke veranderingen.

signatuur
3900
XIII.4 c2
Friesland

trefwoorden
religiositeit(Nederland, Friesland)
geschiedenis
elite