Home Databanken VTB

Spaarndam in de jaren vijftig en zestig : een dorp in opkomst. [Samenst.] Historische Werkgroep Spaarndam. Zaltbommel : Aprilis, 2007. 120 p.
ISBN 978 90 5994 182 3

signatuur
9309
c7
Spaarndam

trefwoorden
bevrijdingsfeest(Nederland, Noord-Holland, Spaarndam)
optocht
dodenherdenking
jeugdwerk
jongerencultuur
volksverhaal