Home Databanken VTB

Broek, Piet van den, Cor in 't Veld. Het Openbaar Onderwijs. In: Strijen in historisch perspectief: nr. 20 (2009) 1-100

Geschiedenis van het onderwijs, schollgebouw, aktiviteiten

signatuur
S 300

trefwoorden
onderwijs(Nederland, Zuid-Holland, Strijen)

auteur
Broek, Piet van den, Cor in 't Veld