Home Databanken VTB

Bogers, A.W.M. Geschiedenis van het Akkermansgilde
Uitg. ter gelegeneheid van het 400 jarig jubileumfeest van het Akkermansgilde. Venlo : Akkermansgilde, 1994. 94 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3920
5.2.1 c11
Bogers

trefwoorden
jubileum(Nederland, Limburg, Venlo)

auteur
Bogers, A.W.M.